Posts
Teresa Maria Zalewska
.Posted in Kreacja
Szanowny Wędrowcze,Zapraszamy Cię serdecznie w te gościnne progi, gdzie zabawą jest wymianą spostrzeżeń dotyczących Życia. Życzymy Ci wiele radości w relacji z prezentowaną wiedzą. Mamy również nadzieję, że uszanujesz tematykę tej strony i Twoje posty będą korespondowały z jej zawartością. Z serca dziękujemy za współpracę i współdziałanie dla budowania miejsca wolności wyrażania na bazie mądrości serca, rozwoju poprzez dzielenie się wiedzą i radości, jaką niesie drugi człowiek. Szacunek do siebie oznacza właściwy wybór miejsc do własnej kreacji, szacunek dla  innych, akceptację dla wyborów, które podejmują.  Cosmic Nation
I am interested in clones. What do you feel about clones? Is it possible we could be a clone? Perhaps our soul consciousness can be connected to a clone of the energy we represent if not otherwise physically able to resemble a clone? Clones are people who are genetically similar to one another. Cloning feels more interesting to me than having to birth naturally. I'd love to be a clone parent personally, I just would hate to have kids in a society that is as unstable as the one we are in now.
Teresa Maria Zalewska
.Posted in Clones
Posiadanie dzieci w tej rzeczywistości, to wielkie wyzwanie dla rodziców. Trudności  wiążą się z koniecznością edukacji i życia w strukturach, które zostały stworzone w oparciu o stary paradygmat. Ewolucja życia na planecie Ziemia zasadza się na zmianie założeń wokół których rozwija  się ludzka społeczność. Jednak zmiana ta dokonuje się w czasie, poprzez weryfikację przekonań w doświadczeniu.Dla dokonania się przemiany społecznej, konieczna jest transformacja wewnętrzna człowieka. Obecny poziom Energii na planecie sprzyja tej przemianie. Czy ludzkośc wykorzysta tem moment czy nie, zalezy od dojrzałości i wyborów każdego człowieka.