by on December 28, 2019
50 views

Our universal rights are different from our universal freedoms. Through our rights, we establish our freedoms. We respect all that is dear to us. Anyone we do not know is regarded with a general concern or no connection at all. Autonomy is respected and personal wishes are also respected in that they fall within the universal rights. Our right to love is complimented by being with the one we truly are with. Love works by your expression of what you wish for, as the magnetic fields work to your favour by their ability to attach themselves as thought forms to your wave of consciousness. Everyone has the freedom to privacy and personal space, if they feel that they must separate from any reason from mating to sleeping, it is all fine. We have the freedom and universal right to use our will in every situation possible. We are all capable of changing our own lives the way we wish to. Make yourself as you see it to be what you wish to be.

Love (1)
Loading...
1
Teresa Maria Zalewska
Kiedy celem rozwoju jest samopoznanie, rywalizacja nie istnieje, bowiem nasze zainteresowanie skupia się wokół własnego potencjału twórczego. Im więcej cech wewnętrznych ujawnimy, tym szersza perspektywa rzeczywistości, otwiera się dla naszych zmysłów. Kreacja służy jak najpełniejszemu samowyrażeniu...View More
1
1
January 18, 2020
Love is freedom, as is the will to express this openly with people who we are soul attracted to.
January 18, 2020
Teresa Maria Zalewska
Miłość Jest. Odbiór Miłości jest uwarunkowany poziomem rozwoju świadomości. Uwarunkowanie kończy się wraz z uwolnieniem spod wpływu sił materialnej natury, a więc wniebowstąpienia.
January 18, 2020
Indeed, the unconditional force to which nature thrives on.
January 19, 2020
Teresa Maria Zalewska
Moc Ducha. "Gwiezdne wojny".To wszystko się wydarzyło. Niech Moc będzie z Tobą.
January 19, 2020