Teresa Maria Zalewska
by on March 7, 2017
665 views

 

Kocham ten Wszechświat Panie,
Który złota Twa myśl stworzyła.
Kocham Twe Serce Panie,
Skąd na skrzydłach Miłości
Ona się wydobyła.
Kocham Twój Umysł Panie,
Skąd słowo Twe
Zamanifestowane we Wszechświecie,
Zmaterializowało z Pustki,
Każdą drobinę przecie.

Jakże potężna Miłość Twa
Myślę,
Gdy spoglądam na Twą kreację,
Skoro potrafiła stworzyć w złotych myślach,
Tak wspaniałą manifestację.

Nas też obdarowałeś Ojcze
Przez Ciebie użytymi narzędziami,
Do kreowania rzeczywistości,
Której w życiu doświadczamy.

Jedność złotej myśli, słowa i działania,
To sukces Boskiego Twego Serca
W nas kreowania.


Złote myśli z umysłu
Na bazie Serca Miłości,
Tworzą w moim świecie
Takie wspaniałości,

Jakie Ojciec Umiłowany kreował,
Gdy twórczość Swej Ogromnej Miłości
We Wszechświecie manifestował.

Dziękuję Ci Ojcze Umiłowany,
Za dziedzictwo Serca Twego,
I w myśli swej złotej,
Kreuję rzeczywistość istnienia swego.


autor: Teresa Maria Zalewska
"Poeci naszych czasów"
DSP Chicago 2006

Like (2)
Loading...
2