Teresa Maria Zalewska
by on February 24, 2017
721 views


 It is concrete...
A monk once said to Fuketsu:
“There is something I heard you say once that puzzled me, namely, that truth can be communicated without speaking and without keeping silent. Would you explain this please?”
Fuketsu replied:
“When I was a lad in South China, ah! how the birds sang among the blossoms in the springtime?”
I think.
Therefore I am unconscious
At the moment of thought
I well in the UNREAL world
Of abstraction
or of the past
or of the future.
THE PRAYER OF THE FROG

PTAKI ŚPIEWAJĄ W POŁUDNIOWYCH CHINACH
Jest rzeczywista...
Mnich rzekł kiedyś do Fuksetsu:
„Usłyszałem coś, co powiedziałeś i co mnie zdziwiło. Mianowicie, prawda może być przekazywana bez słów i bez zachowania ciszy. Proszę, wyjaśnij mi to”.
Fuksetsu odparł:
„W młodości byłem w południowych Chinach; ach, jak ptaki pięknie śpiewały wśród kwiatów na wiosnę”.
Myślę,
więc jestem nieświadomy.
W momencie myślenia,
przebywam w NIERZECZYWISTYM świecie abstrakcji
lub przeszłości,
albo też przyszłości.
MODLITWA ŻABY
Anthony de Mello

Like (4)
Loading...
4
Beauty is a matter of will. Designing freedom requires the freedom to do so.
2
2
February 24, 2017 Edited
Teresa Maria Zalewska
Świadomość Jest. Bez myśli. Miłość = pragnienie poznania. Myśl - wyznacznik kierunku poznania. Koncentracja na świecie myśli = pobyt w świecie tworzonym przez myśl ( z punktu widzenia Świadomości, to jest świat nierzeczywisty)
1
1
February 24, 2017 Edited
I agree. Well said.
2
2
February 25, 2017 Edited