Teresa Maria Zalewska
by on February 24, 2017
712 views


 Truth is really something you do
The disciples of Baal Shem once said, “Tell us, dear Rabbi, how we should serve God.”
He replied, “How should I know?”...then went on to tell them the following story: A king had two friends who were found guilty of crime and sentenced to death. Now even though the king loved them he dared not acquit them outright for fear of giving a bad example to the people. So this is the verdict he gave: A rope was to be stretched across a deep chasm and each of the two men was to walk over it-to
safety and freedom or. if he fell, to his death. The first of the two got across safely. The other shouted to the first across the chasm, “Tell me, friend, how you managed it.” The first shouted back, “How should I know? All I did was this: When I found myself listing to one side. I leaned to the other.”
You don’t learn to ride a bicycle in a classroom.
Little boy to the electrician: “What exactly is electricity?”
“I really do not know, son. But I can make it give you light.”
THE PRAYER OF THE FROG


LINA NAD PRZEPAŚCIĄ
Prawda naprawdę jest tym, co czynisz,
Uczniowie Baala Shem kiedyś poprosili: „Drogi rabbi, powiedz, jak powinniśmy służyć Bogu”.
Odparł: „Skąd mam wiedzieć?” Następnie opowiedział im taką oto historię:
Król miał dwóch przyjaciół, których uznano winnymi zbrodni i skazano na śmierć. Otóż, choć król ich kochał, nie ośmielił się ich uwolnić, od zarzutów. Wydał więc werdykt: nad przepaścią ma być rozpostarta lina i każdy ze skazanych ma po niej przejść, zyskując wolność i bezpieczeństwo albo ginąc na dnie wąwozu. Pierwszy ze skazanych, przeszedł bezpiecznie. Drugi, krzyknął do niego znad przepaści: „Powiedz mi przyjacielu, jak ci się to udało?” Ten odkrzyknął: „Skąd mam wiedzieć? Gdy czułem, że przechylam się w jedną stronę, przechylałem się w przeciwną”.
Nie nauczysz się jazdy na rowerze, siedząc w klasie...
*
Mały chłopczyk powiedział do elektryka: „Czym dokładnie jest elektryczność?”
„Nie wiem, synku. Ale mogę sprawić, że da ci światło”.
Modlitwa Żaby
Tony de Mello

Like (3)
Loading...
3
Knowledge is the source of all creation.
2
2
February 24, 2017 Edited
Teresa Maria Zalewska
Świadomość jest źródłem Miłości. Miłość jest źródłem wiedzy. Wiedza jest źródłem twórczości. Twórczość jest źródłem poznania siebie w doświadczeniu.
1
1
February 24, 2017 Edited
All that is is a mirror of all which is created to be in an instance of the here and now.
2
2
February 25, 2017 Edited